KROK 1: Przygotowanie placu budowy, prace ziemne i fundamentowe

Przed przystąpieniem do wykonywania prac zabezpieczamy teren budowy w zakresie BHP, m.in.: stawiamy ogrodzenie terenu budowy i zapewniamy pomieszczenia socjalne dla pracowników.

 

KROK 2: Prace ziemne i fundamentowe

Prace budowlane związane z posadowieniem budynku hali stalowej wykonujemy przy użyciu własnych brygad budowlanych, dzięki czemu eliminujemy ryzyko powstania niezgodności w wymiarach podstawy pod konstrukcje stalową hali. To bardzo istotne, gdyż prace związane z usadowieniem bloków kotwiących, niezbędnych do montażu słupów hali stalowej, są bardzo ważnym elementem i należy je wykonać z dokładnością tolerancji do 2 mm.

Standardowe fundamenty pod hale stalową składają się ze stóp fundamentowych połączonych podwaliną z wbudowanymi w stopy słupkami żelbetowymi pod słupy stalowe hali.
Po wykonaniu fundamentów pod halę należy przygotować podbudowę pod posadzkę w celu ułatwienia dalszych prac montażowych. Standardową podbudową pod posadzkę jest nasyp z kruszywa piaskowo-żwirowego o odpowiedniej granulacji oraz niwelacja i dogęszczenie gruntu do odpowiednich wartości walcem wibrującym. Na tak przygotowane podłoże standardowo wylewa się warstwę betonu towarowego B 10 o grubości 10 cm.

 

KROK 3: Dostawa i montaż konstrukcji stalowej w systemie EURO HALE

Nasze konstrukcje charakteryzują się lekkim układem statycznym. W zależności od rozpiętości hali dobieramy odpowiedni typ konstrukcji, tak aby nasze standardowe rozwiązania funkcjonalnie dostosować do wymagań Inwestora.

Naszym klientom rekomendujemy cztery typy konstrukcji stalowych:

  • lekkie konstrukcje kratownicowe z profili zamkniętych o dużej rozpiętości bez podpór;
  • konstrukcje blachownicowe spawane z blach stalowych o zmiennym przekroju środnika;
  • konstrukcje z elementów gorąco walcowanych typu IPE, HEB, HEA;
  • konstrukcje z elementów zimno giętych typu Z, C.

Montaż hali realizują nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Dzięki temu zachowujemy poprawność wykonania, wysoką jakość oraz krótki termin realizacji.
Wszystkie nasze konstrukcje są w pełni rozbieralne, ponieważ połączenia konstrukcyjne elementów budynku wykonywane są za pomocą śrub i nakrętek sześciokątnych o wysokiej wytrzymałości. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie i bezproblemowe przeniesienie konstrukcji hali w dowolne miejsce bez utraty jej walorów. Dzięki takiemu systemowi nasze hale mogą być finansowane w systemie LEAISINGOWYM.

 

KROK 4: Obudowa zewnętrzna hali

Dostarczamy i montujemy obudowę hali wykorzystując prefabrykowane płyty warstwowe dachowe i ścienne.

Podobnie jak w wypadku konstrukcji hali dobieramy odpowiedni typ obudowy z uwzględnieniem wymagań Inwestora dotyczących kosztów wykonania oraz profilu działalności. W naszej ofercie posiadamy trzy typy płyt warstwowych dachowych i ściennych z rdzeniem:

  • Styropianowym;
  • Poliuretanowym;
  • z twardej wełny mineralnej.
 

KROK 5: Wyposażenie hali

W obudowę hali możemy również wkomponować różne typy doświetlenia. Mogą to być doświetlenie łukowe w kalenicy lub połaciowe. Wykonujemy i montujemy doświetla łukowe wykonane z profili stalowych walcowanych w łuk pokrytych poliwęglanem komorowym oraz zakończonych listwami aluminiowymi z uszczelkami EPDM. Pasma świetlne w ścianach bocznych i szczytowych montujemy przy użyciu okien z PCV lub aluminium. Na tym etapie prac oferujemy także dostawę i montaż bram oraz drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Współpracujemy z wieloma sprawdzonymi producentami bram i drzwi dla przemysłu. Na potrzeby systemu odwodnienia hali najczęściej stosujemy rynny i rury spustowe stalowe powlekane. Dostarczamy i montujemy system obróbek blacharsko-dekarskich z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,5 mm według katalogu producenta systemu obudowy. Po zakończeniu wewnętrznych prac wykończeniowych oferujemy wykonanie posadzki przemysłowej ze zbrojeniem rozproszonym zacieranej na gładko oraz utwardzanej powierzchniowo posypką np. typu HARD 1 uzyskując dzięki temu równą i gładką powierzchnię.